Ulve

Går du i 0-2. klasse kan du starte som ulvespejder. Ulvespejderne mødes lørdag i lige uger kl. 10.00 til 13.00 på Spejderfarmen, som er vores aktivitetscenter lige uden for Strandby. Vi er ude hele året, så husk påklædning efter vejret.

Ulvene arbejder med grundlæggende spejderfærdigheder som at kunne bruge en kniv, sove i telt, lave mad over bål, binde knob samt orientering i naturen. Alle aktiviteter foregår på et niveau hvor alle kan være med. Derudover arbejder vi meget med sociale færdigheder som at lære børnene at samarbejde, tage hensyn, anerkende forskelligheder, styrker og svagheder.

Vi arbejder meget med emner som natur, eventyr, vikinger, fantasi, årstider i skoven osv. Vi bruger leg som indlæring, og mener at børn lærer bedst ved at mærke, føle og lugte, have emnerne i hænderne og gøre tingene selv.

Ulvespejderne løser sjove og spændende opgaver enkeltvis eller i grupper. Vi arbejder i faste ”bander” hvor børnene inddeles i grupper af ca. 6-8 børn, som de er sammen med hver gang.

Ulvespejderne tager på heldags ture og/eller overnatnings ture, primært med én overnatning.

For nogle børn kan det være svært at tage på overnatningstur uden mor eller far. Derfor er forældre velkomne til at deltage på vores ture. Til gengæld forventer vi, at de giver en hånd med til hjælp med madlavning, oprydning, rengøring osv.

Det giver i øvrigt lederne bedre muligheder for at lave endnu bedre og sjovere aktiviteter med børnene.

Kontakt

Kent Hjørne
Tlf. 24 21 49 66
kent@strandbyvarmevaerk.dk

Mødedag:

Lørdag i lige uger kl. 10-13