Prærieulve

Går du i 3-4. klasse kan blive Prærieulv. Prærieulve mødes lørdag i lige uger kl. 10.00 til 13.00 på Spejderfarmen, som er vores aktivitetscenter lige uden for Strandby. Vi er ude hele året, så husk påklædning efter vejret.

Når man bliver Prærieulv, tager man for alvor hul på spejderlivet. Det er nu, at man bl.a. lærer at håndtere en økse og rejse et telt alene. Man begynder at lære at klare sig selv, tage ansvar for sig selv og de andre i gruppen.

Som Prærieulv får man mere ansvar end før. Man begynder at være opdelt i patruljer, hvor der findes en patruljeleder og assistent blandt spejderne. I patruljen løser spejderne deres opgaver i fællesskab, med hjælp fra lederne. Gennem aktiviteterne lærer vi bl.a. at sammen kan vi mere end hver for sig, fordi vi har forskellige stærke sider.

Prærieulvene tager på heldags ture og/eller weekendture, hvor vi overnatter i telt, sheltere eller bivuakker vi selv har lavet. Prærieulvene deltager også i større lejre.

Kontakt

Helle Christiansen
Tlf. 30 13 52 53
tordenskjoldsvej8@gmail.com

Mødedag

Lørdag i lige uger kl. 10-13

your code ....

Ture og sedler