Ekstraordinær generalforsamling

Lørdag den 21. april kl. 13.00 på Farmen, Strandbyvej 93

Gruppestaben hos Strandbyspejderne har igennem det seneste år været igennem en længere process, hvor vi har arbejdet med vores interne struktur, arbejdsmåder og rollefordeling. Vi har bl.a. haft to eksterne forenings konsulenter til at hjælpe os med at definere de bedste rammer for vores forening og spejderarbejde.

Vi har haft flere mål for dette arbejde:

  • Vi vil have en åben og gennemsigtig struktur
  • Det skal være nemt at være frivillig hos os
  • Man skal kun lave det man brænder for
  • Alle opgaver og roller skal være veldefinerede og afgrænsede
  • Alle skal have bedre mulighed for medindflydelse
  • Vi skal være bedre til at inddrage forældre og “gamle” ledere

Arbejdet er mundet ud i en helt ny struktur, hvor
den grundliggende tanke er at der oprettes en række udvalg med specifikke opgaver, og man kan så melde sig til ét eller flere af disse udvalg. Du kan læse meget mere i rollebeskrivelserne nederst på siden.

Vi har der ud over lavet et helt nyt sæt vedtægter der skal understøtte den nye struktur, og samtidig har vedtægterne generelt fået en opdatering så de siger noget mere om vores arbejde og værdier. Både vedtægter og rollebeskrivelse blev præsenteret på vores ordinære generalforsamling i februar.

Planen er nu at få godkendt de nye vedtægter på den ekstraordinære generalforsamling i april, så vi kan komme i gang med at arbejde i den nye struktur.

Alt sammen en masse administrativt arbejde, som gerne skulle hjælpe ledere og frivillige til at kunne lave noget vildt fedt spejderarbejde for børn og unge!

Du finder indkaldelsen samt vedtægter m.v. her: